top of page

Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας

Ακολουθήστε το pellanow.gr  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-4-2024


Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 17/04/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00', προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πέλλας.

2) Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το 2024.

3) Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Δ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας

4) Αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αθανάσιος Κόζαρης και Σια Ο.Ε.» για την παράταση μίσθωσης του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου "ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ".

5) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.

6) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείων: α)σε δημοτικό κτίριο της κοινότητας Πέλλας στον Λαογραφικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο "Άγιος Τρύφων" Αμπελουργών Πέλλα και β) σε δημοτικό κτίριο της δημοτικής κοινότητας Π. Μυλοτόπου (πρώην ΚΑΠΗ) στο Σύλλογο Γυναικών Παλαιού Μυλοτόπου «Όλες Μπορούμε».

7) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Γιαννιτσών.

8) Κοπή κλάδεμα δένδρων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΠρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 19-4-2024


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την ίδρυση και λειτουργία των Βραχυχρόνιων εποχιακών Αγορών «1η Γιορτή Λουλουδιών» και «Γιορτή της Άνοιξης»

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την έγκριση του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας των Βραχυχρόνιων εποχιακών Αγορών «1η Γιορτή Λουλουδιών» και «Γιορτή της Άνοιξης»

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την ίδρυση και λειτουργία οργανωμένων υπαίθριων βραχυχρόνιων αγορών Δ.Πέλλας

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για την έγκριση του σχεδίου Κανονισμού οργανωμένων υπαίθριων βραχυχρόνιων αγορών Δ.Πέλλας

5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του δήμου Πέλλας έτους 2024» (Α.Μ.3/2024 Πρ/μού:68.165,73€ με το ΦΠΑ)

6. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2024-2026» (Α.Μ. 1/2024, Πρ/μος:1.286.500,00€)

7. Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021)

8. Επικύρωση η μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» (Α.Μ. 12/2022, Πρ/μός:1.773.357,90€ (πλέον ΦΠΑ)

9. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Κύρρου»

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δ.Πέλλας»

11. Έγκρισή ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «Εμπορία και επεξεργασία σιδήρου» του Ν.Β.

12. Έγκρισή ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «Μονάδα Συλλογής, Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) » του Α.Κ.

13. Εισήγηση στο Δ.Σ.Πέλλας για τον καθορισμό πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Αγχιάλου στα Γιαννιτσά


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Comments


  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • X
podcastthumbnail2.png
1.png
xiotis.jpg
σύνταξη βιογραφικού.png
dimanik.jpg
OlympiaChour
G Adv
14794143_10210956394167365_1944590052_n.jpg
electronet.jpg
bottom of page