top of page

Πέλλα: «Να σταματήσει ο εμπαιγμός του Κλάδου των Φοροτεχνικών Λογιστών»ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «Ε.Φ.Ε.Ε.Π.»

 

                                ΠΡΟΣ

                                ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

                                ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

                                ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

                                ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


Σας καλέσαμε σήμερα για να σας ενημερώσουμε για τα θέματα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.


Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει ο εμπαιγμός του Κλάδου των Φοροτεχνικών Λογιστών και να μην μας αποκαλούν οι υπεύθυνοι παρατασάκιδες.


Δεν θέλουμε παρατάσεις.Φέτος, το σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά, και ειδικά για τα Φυσικά Πρόσωπα, στις 26 Απριλίου και 1 Μαΐου για τα Νομικά Πρόσωπα.


Ταυτόχρονα, με το άνοιγμα του συστήματος εντοπίστηκαν πλήθος προβλημάτων (και συνεχίζουν να εντοπίζονται), τα οποία αναφέραμε στην ΑΑΔΕ και στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και τα δημοσιοποιήσαμε ως ΠΟΦΕΕ με Δελτίο Τύπου στις 15 Μαΐου, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού ώστε να μην έρθουν οι πολίτες προ εκπλήξεως. Ολοκληρωμένες δε οδηγίες για την υποβολή των Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων βγήκαν περίπου 20 ημέρες αργότερα. Οι εταιρείες πληροφορικής θέλουν τουλάχιστον 15 ημέρες να αναβαθμίσουν τα προγράμματα τους ώστε να μπορέσουν οι λογιστές να τα χρησιμοποιήσουν.


Θέλουμε την ψηφιοποίηση του Κράτους.


Θα υποβληθούν 1.300.000 Φ.Δ. αυτόματα. Αυτές όμως θα έχουν προβλήματα όπως αλλαγή στην κατοικία, στην φιλοξενία, σε αγορά αυτοκινήτου κ.α..


Ενδεικτικά αναφέρουμε, κάποια προβλήματα που επί του παρόντος δεν έχουν επιλυθεί:

-Λανθασμένοι τόκοι καταθέσεων και δανείων σε κάποιες τράπεζες

-Δεν έχουν ανέβει τα έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων

-Ορισμένοι φορείς, υγειονομικές περιφέρειες, και δήμοι δεν έχουν ανεβάσει ακόμα βεβαιώσεις αποδοχών

-Αναφέρθηκαν προβλήματα με τις παρακρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών

-Αυτοκίνητα που ήταν σε κυκλοφορία το 2023, δεν φαίνονται στο Ε1

-Εκκρεμεί ακόμα από την ΔΥΠΑ η ανάρτηση επιδομάτων (ενδεικτικά πρόγραμμα προεργασίας)

-Υπάρχουν αναδρομικά από φορείς του δημοσίου χωρίς έτος αναφοράς

-Δεν αναγνωρίζονται οικισμοί κάτω των 500 κατοίκων στις περιπτώσεις όπου το όνομα του οικισμού, όπως είναι δηλωμένο στο μητρώο της ΑΑΔΕ, δεν ταυτίζεται πλήρως με το όνομα του οικισμού όπως αυτό αναφέρεται στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για την Απογραφή.

-Εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα η δήλωση IBAN, ειδικά σε υπερήλικες.

-Έχουν παρατηρηθεί πολλά λάθη στην εκκαθάριση

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι φέτος οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και οι Αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται με νέο τρόπο (το τεκμαιρόμενο εισόδημα), γεγονός που κάνει την μελέτη τον οδηγιών απαραίτητη για την ορθή συμπλήρωση των νέων εντύπων.


Οι προθεσμίες που έχουν καθοριστεί  (μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024 για τα φυσικά πρόσωπα και έως 28 Ιουνίου 2024 για τα νομικά πρόσωπα), είναι δύο μήνες λιγότεροι από όσους ο ίδιος ο νομοθέτης είχε προβλέψει (Ν.4172/2013).


Κάνοντας δεκτή την άποψη του Υπουργείου για 1.300.000 προσυμπληρωμένες δηλώσεις που θα υποβληθούν αυτόματα, θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον 5.300.000 έως 26 Ιουλίου.


Μέχρι σήμερα (3.06)έχουν υποβληθεί περίπου 1.244.704 δηλώσεις E1 (6.494.898 – 04.09.2023), από τις οποίες με Ε3 (επαγγελματίες) οι 132.470 (1.562,943 – 04.09.2023) ενώ απομένουν 47 ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Άρα θα πρέπει να υποβάλλονται ημερησίως 98.000 περίπου δηλώσεις. Κάνοντας τον παραπάνω υπολογισμό σε εργάσιμες ημέρες, εξαιρώντας μόνο τις Κυριακές και την αργία του Αγίου Πνεύματος, απομένουν 47 ημέρες και ο αριθμός ημερησίων υποβολών αυξάνεται στις περίπου 100.000.


Περσινός μέσος όρος υποβολής 57.000 ημερησίως.

6.500-1.300=5.200

5.200-1.244=3.956/47 ημέρες=85.000 ημερησίως

3.956/39 ημέρες= 100.000 ημερησίως


Για δε το έντυπο Ν πέρυσι έιχαν υποβληθεί 322.169 ενώ μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόνο  30.000 είναι αδύνατον να υποβληθούν έως την 28/6/2024 τα υπόλοιπα έντυπα Ν.

 

Ανθρωπίνως ανέφικτη η τήρηση του χρονοδιαγράμματος λαμβάνοντας υπόψιν αυτούς τους ρυθμούς υποβολής.H Ομοσπονδία μας εμμένει στη θέση της για τη νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος 5μηνης περιόδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όπως όριζε ο ν.4172/2013, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στην διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες και Τράπεζες έχουν ανεβάσει έγκαιρα και σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Στη Νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλεφθεί καταλογισμός ευθυνών για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις που οφείλονται στον κάθε υπεύθυνο φορέα είτε από το  δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα.  Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση των φορολογικών δηλώσεων χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.


Με δεδομένο ότι ο μηνάς Αύγουστος είναι μήνας διακοπών για τους εργαζόμενους στα λογιστικά γραφεία.


Έχουμε πλέον αγανακτήσει κάθε χρόνο να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.


Εκτός όλων των ανωτέρω, θέλουμε να προσθέσουμε ότι 1η Ιουλίου ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις βιομηχανίας και λιανεμπορίου. Αυτό συνεπάγεται πλήθος επιπλέον εργασιών στα λογιστικά γραφεία. Έχουμε μέσα στο μήνα Ιούλιο υποβολή ΦΠΑ 2ου τριμήνου, υποβολή Πόθεν Έσχες και πλήθος άλλων εργασιών.


Ιδιαίτερα για φέτος λοιπόν, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θεωρούμε ότι η μόνη εφικτή καταληκτική ημερομηνία, για τις περιπτώσεις φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν από πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς (στα πρότυπα της προδήλωσης ραντεβού για την διασύνδεση των POS), είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2024.


Παράρτημα:


Θεσμικά αιτήματα του Κλάδου των Λογιστών Φοροτεχνικών


- Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν.2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων μας τούτο, Λογιστών – Φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής από τον ίδιο τον επαγγελματία των φορολογικών εντύπων, ειδικά του Ε3, η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.


- Ασθένεια Λογιστών-Φοροτεχνικών. Ολοκλήρωση επιτέλους μιας ΚΥΑ η οποία χρονίζει που αφορά τον Λογιστή Φοροτεχνικό βάσει της οποίας θα δίνονται οι ανάλογες παρατάσεις υποβολής πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου αλλά και των εντολέων πελατών τους. Μα ήδη προβλέπεται με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 5042/2023.


- Σχετικά με το Ν. 4557/2018: Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας. Τα όρια των διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων δεν μπορεί να είναι σε αντιστοιχία για  υπόχρεους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, με τα πρόστιμα των παραβατών. Θα πρέπει να ισχύσουν αντίστοιχες κυρώσεις, που ισχύουν σε δικηγόρους/συμβολαιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηλαδή παραπομπή του υπόχρεου προσώπου σε αντίστοιχη εποπτική Αρχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), στο οποίο θα διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος.


- Στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται νομοθέτηση σταθερού χρονικού διαστήματος 5μηνης περιόδου υποβολής που όριζε ο Ν 4172, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στην διάρκεια, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα και σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση Φ.Δ. χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.Αμοιβές λογιστών – φοροτεχνικών


Σχετικά με το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών προώθηση κοινών ενεργειών ΟΕΕ-ΠΟΦΕΕ για να προβλεφθούν προτεινόμενα ελάχιστα όρια αμοιβών ανά εργασία – υπηρεσία που ασκείται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό.


Αφού αναφερθήκαμε στα προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων μας πούμε και δύο λόγια για αυτό που λέγετε τεκμαιρόμενος υπολογισμός και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει.

 

 

Ο Ν.5073/2023 ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023

1-3      10.920

4-6      10.920

7-9      12.012

10-12  13.213        (1.576,86 +853=2.430,00+325,00=2.755)

13+     14.534     (1.850+1.003=2.853+325=3.178)


Δεν γίνεται με τζίρο 12.000,00 ευρώ και 15 έτη από την έναρξη του να έχει τεκμαρτό 14.534,00 ευρώ.

Επιστρέψαμε 40 χρόνια πίσω στο 1995 – 1998 στα αντικειμενικά κριτήρια. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 2016 με το ΕΦΚΑ (Νόμος Κατρούγκαλου) πληρώσαμε εισφορές βάσει του εισοδήματός μας, κάποιοι πλήρωσαν μέχρι και 1.500,00 ευρώ το μήνα.


Θα δημιουργηθούν προβλήματα με το Α21 γιατί θα γίνει ξανά εκκαθάριση μετά την υποβολή μας φορολογικής δήλωσης, στο επίδομα θέρμανσης κ.α..


Ο Νόμος που ψηφίστηκε τον 12ο του 2023 έρχεται να εφαρμοστεί αναδρομικά για όλο το 2023.

Πρόβλημα με τις αποδείξεις (πλαστικό χρήμα) 14.500*30%=4.360,00 ευρώ αποδείξεις.


Εμείς οι λογιστές είμαστε οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια δεν αλλάξαμε, «Βάλαμε πλάτη», είμαστε οι συνεργάτες σας (κατά τα λεγόμενά σας) στήσαμε – στήνουμε το ψηφιακό κράτος.


Δεν μας αξίζει αυτή η αντιμετώπιση.


Δ.Σ. ΕΦΕΕ ΠΕΛΛΑΣKomentáře


  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • X
podcastthumbnail2.png
1.png
xiotis.jpg
σύνταξη βιογραφικού.png
dimanik.jpg
OlympiaChour
G Adv
14794143_10210956394167365_1944590052_n.jpg
electronet.jpg
bottom of page