top of page

Ο Φίλιππος Μηλώσης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πέλλας
Στην πρόσληψη του Φίλιππου Μηλώση για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, προχώρησε ο Δήμαρχος Πέλλας Στάθης Φουντουκίδης, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.


Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κ. Μηλώσης, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, ήταν υποψήφιος με τον κ. Φουντουκίδη, ωστόσο δεν εξελέγη.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 161 του ν.3584/07 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 3 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.


Επίσης, του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Πέλλας.


Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας θα συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την εφαρμογή πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.


Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.


Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα


Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του, ειδικότερα στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των Δημοτικών Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και της διοίκησης.


Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:


- Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων.

- Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών σε σχέση με τις δραστηριότητες τους για την επίτευξη των στόχων των περιοδικών προγραμμάτων δράσης τους.

- Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της διάρθρωσης και των διαθέσιμων πόρων κάθε υπηρεσίας και δίνει κατευθύνσεις για την βελτίωση της απόδοσης τους.

- Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κλπ) ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης τους.

- Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

- Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

- Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

- Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

- Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

- Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από τη δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους που τίθενται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

- Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

- Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος. 


Comments


  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
podcastthumbnail2.png
1.png
σύνταξη βιογραφικού.png
dimanik.jpg
OlympiaChour
G Adv
14794143_10210956394167365_1944590052_n.jpg
bottom of page